//
home

Latest Post

Hướng dẫn đánh máy chữ Khmer kiểu Unicode

CÁCH ĐÁNH CHỮ KHMER THEO UNICODE Tiếng Khmer có hai bộ phận là phụ âm và nguyên âm. 1. Về phần phụ âm Phụ âm có hai giọng là or /ᴐ/ và o /o/. Thông thường các phụ âm hay dùng (giọng /ᴐ/) sẽ được tổ hợp bằng phím thường. Ngược lại, các phụ âm … Continue reading