//
you're reading...
Uncategorized

LỜI CHÀO

Các bạn thân mến!

Tiếng nói và Chữ viết chính là cái gốc, cái hồn của một dân tộc. Nếu một nhóm người nào đó có tiếng nói riêng và chữ viết riêng thì nhóm người đó là một dân tộc riêng. Ngược lại nếu một dân tộc nào đó nói tiếng nói của dân tộc khác, sử dụng chữ viết của dân tộc khác thì dân tộc đó không còn là chính mình nữa rồi.

Dù là một dân tộc lớn hay nhỏ thì mỗi dân tộc đều có tiếng nói và chữ viết riêng. Tuy nhiên không phải dân tộc nào cũng có chữ viết. Ví dụ như người Anh, Mỹ, Pháp, Việt Nam … không có chữ viết riêng mà dùng chung hệ thống ký tự Latin. Thế nhưng người Khmer mình lại may mắn có chữ viết riêng.

Chúng ta thực sự may mắn khi được thừa kế những di sảng đồ sộ của cha ông để lại, Angkor Wat nguy nga đồ sộ, Hệ thống chữ viết khoa học như hiện nay, Nghệ thuật âm nhac, điêu khắc điêu luyện, … Nhìn lại mới thấy cảm phục cha ông ta bội phần!

Người Hán có câu: “Hổ phụ sinh hổ tử”, nghĩa là nếu bậc cha anh hung dũng thì bậc con cháu cũng không kém. Người Việt có câu: “Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh”, nghĩa là khi ai đó là con cháu của một dòng họ nào đó thì chắc chắn sẽ thừa hưởng được đặc tính của dòng họ đó.

Trở lại với người Khmer chúng ta nhé!

Chúng ta có một bề dày văn hóa, lịch sử hết sức vĩ đại. Nếu xét ra thì người Khmer chỉ sau Ấn Độ có đỉnh núi Suméru, là mái nhà của nhân loại.

Các bạn xem nhé, nhân loại có bao nhiêu kỳ quan đồ sộ. Nếu tính ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, gồm: Kim Tự Tháp của người Ai Cập, Vạn Lý Trường Thành của người Trung Quốc, Vườn treo Babylon của người Ba Tư, … Ấy thế mà người Khmer chúng ta cũng có mặt trong số ít ỏi các kỳ quan đó, Khu vực đề thờ Angkor!

Ai xây dựng Angkor? Người Khmer chúng ta chứ còn ai nữa!

Văn hóa dân tộc chúng ta đẹp đẽ thế, hào hung thế, vĩ đại thế. Thế nhưng ngày nay, trước nhiều yếu tố, văn hóa dân tộc Khmer chúng ta, mà đặc biệt là những người Khmer đang sống ở đồng bằng Hạ nguồn sông Mekong chúng ta đang dần dần bị mất hẵn.

Chúng ta không dám nhìn về quá khứ hào hùng của dân tộc mình. Angkor Wat là do ai xây dựng? Người Khmer mình chứ ai!

Chữ Thailand, chữ Laos, ở đâu mà có? Từ chữ Khmer mình ra chứ đâu!

Ram vong, Yuke, Robam, … của ai? Của người Khmer mình chức của ai!

CÁC BẠN ƠI, NHÌN VỀ QUÁ KHỨ HÀO HÙNG ĐỂ PHẤN ĐẤU NHÉ!

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s