//
Phụ âm Khmer viết theo kiểu Latin

Các bạn thân mến!

Tiếng Khmer chúng ta tự hào là ngôn ngữ có chữ viết riêng.

Tuy nhiên, chữ Khmer khá phức tạp và khó học. Các bài ba đầu, chúng ta sẽ làm quen với dạng chữ Latin của tiếng Khmer.

Các bạn đừng ngạc nhiên nhé, vì tiếng Trung Quốc cũng có dạng chữ viết Latin gọi là Pinyin đó!

Hơn nữa, chúng ta có thể dùng hệ thống này để viết lên Facebook, Nhắn tin hay chat Yahoo! với bạn bè.

Mình chưa biết chữ Khmer nhưng mình vẫn có thể dùng tiếng Khmer đấy thôi!

CHÚNG TA BẮT ĐẦU VÀO NỘI DUNG CHÍNH NHÉ!

 1. Hệ thống âm của tiếng Khmer

 1. Phụ âm:

Phụ âm tiếng Khmer có 3 loại: phụ âm đơn, phụ âm đôi và phụ âm ba

Phụ âm đơn có 21 phụ âm:

 1. k /k/ như  cái, k
 2. kh /k’/ như cat, kill
 3. ng /ŋ/  như ngô, nghiêm
 4. j /c/  như chị, chồng
 5. jh /c’/ như chh
 6. ñ (gn) /ɲ/  như nhiều, nheo
 7. d /d/  như đẹp, điệu
 8. t /t/  như tiến, tâm
 9. th /t’/  như thích, talk
 10. n /n/  như nói, nằm
 11. b /b/ như bánh bò
 12. p /p/  như papa, pour
 13. ph /p’/ như put, pen
 14. m /m/  như mèo, m
 15. y /y/ như dẫn dắt
 16. r /r/  như Русскиа, ra
 17. l /l/ như lo lắng
 18. w /w/ như world, wet
 19. s /s/  như xiếc, some
 20. h /h/  như học hành
 21.  /ɂ/  như ɂăn ɂuống

Phụ âm đôi:

Hiện tượng phụ âm đôi trong tiếng Khmer rất phổ biến. Tần suất xuất hiện của phụ âm đôi trong tiếng Khmer gần như tương đương với phụ âm đơn. Phụ âm đôi được thành lập bằng cách ghép hai phụ âm đơn.

Ví dụ:

thng /t’ŋ/ trong từ thngǎy /t’ŋǎi/ (thngây)  ngày

jhn /c’n/ trong từ  jhnǎm /c’nǎm/ (chnnăm) năm

sɁ /sɁ/ trong từ s.at s.om/sɁat sɁɔ̌m/( sa-át sa-om) đẹp đẽ

Phụ âm ba:

Trong tiếng Khmer chỉ có một phụ âm ba duy nhất là phụ âm /str/ có trong từ

Strei /strěi/ (sát trây) phụ nữ

Ǒstrali /ǒstrali:/ (Ố stra ly) Australia

Như vậy, các cụm từ này tiếng Khmer nói như thế nào?

1. Chúc mừng năm mới: Jun pour jhnam thmey.

2. Khmer yêu Khmer: Khmaer srolagn Khmaer.

3. Nhạc Khmer hay lắm!: Dontrey Khmaer pirous nas!

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s