//
Nguyên âm và trật tự từ trong tiếng Khmer

 1. a /a/ như la, ban, mai
 2. es /ě/  đọc nhứ ế
 3. ei /eɪ/ như bây, mây, khuây
 4. ers /ə̌/ như  tân, Cn Thơ
 5. er /ə/ bơ, lơ, thơm, lơn
 6. os /ǒ/ đọc như ố,
 7. o /o/ như cô, côn, chô, chôm
 8. uo /ʊo/ như chua, mn,
 9. ēr /ə̄/ như mt S.W. Vietnamese
 10. eur /ɯə/ như trưa, lương
 11. ie /ɪɛ/ như tia, chn,
 12. e /e/ như kê, lên
 13. ae /æ/ như k Southwest Vietnamese
 14. ao /ō/ như kh, nht S. Vietnamese
 15. aw /aɯ/ đọc là aư
 16. as /ǎ/ như tăng, măng
 17. aes /æ̌/ đọc gần như là é
 18. ās /ɔ̌/ đọc gần như là ó
 19. is /ǐ/ đọc gần như là í , đinh S.W. Viet
 20. i /i:/ đọc là ii, như đi, mình
 21. eus /ɯ̌/ đọc là ứ,
 22. eu /ɯ/ như nhưng, lc
 23. us /ʊ/ đọc là ú, mc, lúc S.W. Viet
 24. u /u:/ đọc là u như lu, nhú, mn
 25. uw /uɯ/ đọc là uư
 26. eas /ɪě/ đọc là ía
 27. ous /uǒ/ đọc là uá


Cấu trúc câu và trật tự từ

Về cơ bản, cấu trúc câu và trật tự từ của tiếng Khmer gần như tương đồng với tiếng Việt. Nếu người Việt nói là con mèo trắng tức là danh từ (con mèo) đứng trước tính từ (trắng) thì tiếng Khmer cũng nói tương đương như vậy là jhma sā trong đó jhmacon mèo trắng.

Như vậy, người Việt học tiếng Khmer không khó, chỉ cần biết từ vựng là có thể tư ghép lại thành câu hoàn chỉnh.

Thanh điệu:

Chúng ta thống nhất rằng tiếng Khmer là ngôn ngữ không có thanh điệu, tức là tất cả các âm đều là thanh bằng (tức là không có dấu).

Tuy nhiên, tiếng Khmer có hiện tượng nhấn âm. Nguyên tắc cơ bản như sau:

Đối với từ 2 âm tiết mà nguyên âm ở âm thứ nhất không phải là nguyên âm ngắn thì là phát âm đầu nhẹ đi (có cảm giác như đặt thêm dấu huyền “`” trong tiếng Việt)

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s